NIEUWS

OMGEVINGSVERGUNNING VERLEEND,
WOONHUIS VALKENSWAARD GEREED VOOR UITVOERING!

13-03-2020

NIEUWE WEBSITE ONLINE

20-11-2019

OPLEVERING POOLHOUSE VALKENSWAARD

28-08-2019

WELSTANDSCOMMISSIE & RUIMTELIJKE ORDERING AKKOORD MET ONTWERP VILLA VALKENSWAARD!

02-10-2019

Het voorlopig ontwerp voor de woning aan de Vlasakker 3 voldoet aan de redelijke eisen van de Welstandscommisie  als aan de eisen van Ruimtelijke Ordening. Het ontwerp ligt in een gebied dat in de welstandsnota is omschreven met bebouwingstype; Parkachtige woongebieden. Hierbij speelde de situering op het kavel binnen het groen en de materialisatie van de hoofdvormen een doorslaggevende rol. 

AFGESTUDEERD AAN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN!

12-07-2019

Op 4 Juli 2019 ben ik afgestudeerd aan de TU/e door met succes mijn afstudeerproject ‘Marseille, Transformation of the Basin Carénage’ te presenteren. Het project gaat over de herontwikkeling van de ‘Basin Carénage’, wat een zeer complex knooppunt is aan de oude haven van Marseille welke niet meer voldoet aan de huidige eisen en behoeften van de hedendaagse stad. Het project reageert op de verschillende afgeronde herontwikkelingen in de stad. 

SEBASTIAAN BOER ARCHITECTEN  |  Tel: +31(6)12711711  |  info@sebastiaanboerarchitecten.com

Professor Horowitzstraat 200 | 5651 GW Eindhoven