Diensten

Sebastiaan Boer Architecten is een architectenbureau voor hedendaagse architectuur. Mijn kernactiviteit ligt bij het architectonisch ontwerpen van hoofdzakelijk gebouwen die te maken hebben met wonen, zowel nieuwbouw woningen, aanbouwen en verbouwingen. Ik ontzorg u graag gedurende het hele traject, vanaf het eerste schetsontwerp tot en met de uiteindelijke oplevering. 

Belangrijke aspecten in mijn ontwerpen zijn de beleving van ruimte, heldere zichtlijnen, optimaal gebruik maken van daglicht, een specifieke inpassing in de context van het project en een minimalistische architectonische vormentaal. Deze vormentaal wordt gedreven door het zoeken rust en eenvoud in de architectonische vormen. Hierbij wordt er in de beginfasen van ieder project gezocht naar een heldere vertaling van het Programma van Eisen. 

Elke ontwerpopgave is daarom ook specifiek. Een opgave wordt altijd vanuit de gebruiker benaderd met als doel een woning die precies aansluit bij uw wensen. 

Om dit tot stand te brengen doorloopt ieder project enkele vaste fasen in het ontwerpproces welke onderverdeeld is in de ontwerpfase en de vergunningsfase;

ONTWERPFASE

(SO) Schetsontwerp

 • Woonwensen & Programma van Eisen
 • Haalbaarheidsstudie project
 • Stedenbouwkundige situatie
 • Vlekkenplan
 • 3D massastudie

(VO) Voorlopig Ontwerp

 • Toepassing wensen & programma van eisen
 • Analyse bestemmingsplan en lokale voorschriften
 • Analyse situatie en bestaande toestand
 • Diverse ontwerpstudies
 • Ruimtelijke en functionele opzet
 • Opzet plattegronden, doorsneden en aanzichten
 • Bepaling verschijningsvorm en hoofd materialisatie
 • 3D impressies

(DO) Definitief Ontwerp

 • Vooroverleg gemeente
 • Eventueel aanpassingen tbv opmerkingen gemeente
 • conceptaanvraag gemeente Ruimtelijke Ordening & Welstand
 • Vaststellen verschijningsvorm
 • Vaststellen materialisatie
 • Plattegronden, doorsneden en aanzichten
 • 3D model & 3D impressies

VERGUNNINGSFASE

(TO) Technisch ontwerp

 • Technische uitwerking plattegronden, doorsneden en aanzichten
 • Aanvullende technische tekeningen (doorsneden, fundering, dakconstructie, rioleringsverloop)
 • Technische uitwerking materialisatie
 • Principe detaillering
 • Overleg en co√∂rdinatie constructeur
 • Overleg en co√∂rdinatie eventuele externe adviseurs

Omgevingsvergunning (Bouwvergunning)

 • Bouwbesluitberekeningen
 • Overleg gemeente & welstandscommissie indien nodig
 • Eventueel aanpassingen tbv opmerkingen gemeente
 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning)

Naast nieuwbouw kan ik u ook van dienst zijn bij:

 • Concept ontwikkeling
 • Scan naar de haalbaarheid van uw plan
 • Inmeten en digitaliseren van uw plan
 • Woningsplitsing
 • Ontwerpen van uw bouwplan
 • Vervaardigen van 3d impressies

Maak een afspraak voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek

Om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen kunt u direct met de studio bellen.
Met de agenda’s naast elkaar vinden we een datum om rustig uw project door te nemen.

SEBASTIAAN BOER ARCHITECTEN  |  Tel: +31(6)12711711  |  info@sebastiaanboerarchitecten.com

Professor Horowitzstraat 200 | 5651 GW Eindhoven